Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 46  pokazuj  pozycji

37/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Postępowanie nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-27 2020-12-09 10:00 2021-01-22
36/2020/PN Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-12 2020-11-24 10:00 2020-12-29
34/2020/PN Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-30 10:00 2021-01-22
29/2020/PN Dostawa stymulatorów serca (CRT-P) i kardiowerterów-defibrylatorów (CRT-D) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-04 2020-10-06 10:00 2020-11-27
28/2020/PN Regeneracja i wymiana narzędzi chirurgicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-11 2020-08-19 10:00 2020-09-15
24/2020/PN Dostawa sprzętu laparoskopowego jednorazowego i wielorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-06-29 10:00 2020-08-05
20/2020/PN Dostawa sprzętu endoskopowego jednorazowego i wielorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-06-18 10:00 2020-07-31
15/2020/PN Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-19 2020-04-23 10:00 2020-06-29
13/2020/PN Dostawa materiałów szewnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-09 2020-03-17 10:00 2020-07-31
11/2020/PN Dostawa sprzętu medycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-25 2020-03-04 10:00 2020-04-08
09/2020/PN Dostawa materiałów opatrunkowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-11 2020-02-20 10:00 2020-04-08
07/2020/PN Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-03 2020-03-06 10:00 2020-05-07
04/2020/PN Usługa w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Gdańsku. Postępowanie nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-22 2020-02-24 10:00 2020-04-03
01/2020/PN Dostawa stymulatorów serca i kardiowertrów-defibrylatorów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-13 2020-02-13 10:00 2020-03-27
02/2020/PN Dostawa implantów ortopedycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-09 2020-01-16 10:00 2020-02-06
47/2019/PN Usługa w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-18 2020-01-08 10:00 2020-01-13
51/2019/PN Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. na blok operacyjny. Postępowanie nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-13 2019-12-23 10:00 2020-02-06
50/2019/PN Dostawa środków dezynfekcyjnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-13 2019-12-20 10:00 2020-02-07
42/2019/PN Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w ramach programów lekowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-31 2019-12-06 10:00 2020-02-10
41/2019/PN Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-07 2019-10-16 10:00 2020-01-21
38/2019/PN Świadczenie usług fizycznej ochrony i dozoru mienia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-27 2019-10-11 10:00 2019-12-03
36/2019/PN Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i świadczenia prac personelu pomocniczego w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku. Postępowanie nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-27 2019-10-30 10:00 2019-12-10
33/2019/PN Rozbudowa szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z Blokiem Operacyjnym w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż. Postępowanie nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-08-14 2019-09-20 10:00 2019-11-18
27/2019/PN Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w ramach programów lekowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-30 2019-08-30 10:00 2019-10-17
30/2019/PN Usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, świadczenie prac personelu pomocniczego niższego oraz usługi portierskie i ochrony w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-29 2019-08-29 10:00 2019-09-17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa