Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 593  pokazuj  pozycji

53/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 1 Postępowanie PZP Zadanie nr 1 2018-11-19 10:00 --
53/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 1 Postępowanie PZP Zadanie nr 2 2018-11-19 10:00 --
54/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 2 Postępowanie PZP Zadanie nr 1 2018-11-20 10:00 --
54/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 2 Postępowanie PZP Zadanie nr 2 2018-11-20 10:00 --
54/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 2 Postępowanie PZP Zadanie nr 3 2018-11-20 10:00 --
54/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 2 Postępowanie PZP Zadanie nr 4 2018-11-20 10:00 --
54/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 2 Postępowanie PZP Zadanie nr 5 2018-11-20 10:00 --
54/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 2 Postępowanie PZP Zadanie nr 6 2018-11-20 10:00 --
58/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 6 Postępowanie PZP Zadanie nr 1 2018-11-21 13:00 --
58/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 6 Postępowanie PZP Zadanie nr 2 2018-11-21 13:00 --
58/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 6 Postępowanie PZP Zadanie nr 3 2018-11-21 13:00 --
58/2018/PN Dostawa sprzętu medycznego - część 6 Postępowanie PZP Zadanie nr 4 2018-11-21 13:00 --
12/2019/PN Dostawa materiałów opatrunkowych Postępowanie PZP Dostawa materiałów opatrunkowych 2019-02-21 10:00 --
15/2019/PN Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. Postępowanie PZP Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. 2019-03-21 10:00 --
16/2019/PN Dostawa materiałów szewnych Postępowanie PZP Dostawa materiałów szewnych 2019-03-27 10:00 --
21/2019/KO Dostawa wyposażenia medycznego. Postępowanie nr 2 Wyłączone z PZP Dostawa wyposażenia medycznego. Postępowanie nr 2 2019-05-15 10:00 --
23/2019/PN Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z Blokiem Operacyjnym” w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż Postępowanie PZP Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z Blokiem Operacyjnym” w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż 2019-05-30 10:00 --
24/2019/KO Wykonanie kontroli okresowej budynków wykonywanej raz na 5 lat w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Wyłączone z PZP Wykonanie kontroli okresowej budynków wykonywanej raz na 5 lat w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 2019-06-06 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 1 2020-11-04 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 10 2020-11-04 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 10a 2020-11-04 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 11 2020-11-04 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 12 2020-11-04 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 12a 2020-11-04 10:00 --
32/2020/PN Usługa przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych Postępowanie PZP Zadanie nr 13 2020-11-04 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa